Blauwe Poort

#volgditproject

faq – veelgestelde vragen

Op deze pagina geven we graag een antwoord op uw meest voorkomende vragen.
Bezorg ons uw vragen over het project Blauwe Poort en dan trachten wij de antwoorden te verwerken in de pagina ‘Meest Gestelde Vragen’.
In afwachting van uw input behandelen we hieronder een aantal vragen die bij soortgelijke projecten steeds naar voor komen.

Wij huren via de huisvestingsmaatschappij een garage in de straat.
Worden de garages ook gerenoveerd en zullen die daardoor tijdelijk niet meer bruikbaar zijn?

Er staan geen grote werken aan de garages gepland. Ze kunnen met andere woorden blijvend gebruikt worden, ook tijdens de werken aan de woningen in de buurt. Als er toch beperkte renovatiewerken zouden moeten gebeuren, dan zullen de huurders hiervan tijdig op de hoogte gebracht worden en zullen de nodige afspraken gemaakt worden met de gebruikers om de overlast tot een minimum te beperken.

Technische vragen over geplande werken

Heeft u technische vragen over de geplande werken en mogelijke impact op uw woning ?

Als u heel specifieke technische vragen heeft over de uitvoering van de werken, is het nu nog vroeg in het ontwerpstadium om hier een duidelijk en concreet antwoord op te geven. Het studiebureau zal in elk geval alles in het werk stellen om eventuele individuele bekommernissen te bekijken eens de start van de werken dichterbij komt.

Een voorbeeld: mogelijk deelt u nu funderingen met een aanpalend huis dat straks aangepakt wordt en vreest u nadelige gevolgen voor uw woning.
Wel, we kunnen nu al zeggen dat de nieuwe gebouwen nieuwe, eigen funderingen zullen krijgen waardoor er geen schadelijke effecten zijn voor de aanpalende woningen.

Dergelijke technische vragen worden dus graag beantwoord door onze technici eens het project verder gevorderd is.
Tot slot volgt sowieso ook nog een infomoment voor de start van de werken waar u technische bezorgdheden kan voorleggen.

Plaatsbeschrijvingen

  • Wat en waarom?

Indien uw woning paalt aan de werken, maakt men een plaatsbeschrijving op. Dat is een volledige en nauwkeurige weergave van de toestand van de woning. Voor de start van de werken komt een deskundige hiervoor bij u langs. Dat doet hij of zij ook na de werken.

Als de aannemer schade, met de werken als oorzaak, vaststelt bij de plaatsbeschrijving na de werken dan moet hij de beschadigingen herstellen of de schade vergoeden.

We updaten deze faq regelmatig naar aanleiding van veel voorkomende vragen.